یک ماه نیستم

سلام دوستای خوبم

به مدت یک ماه نیستم دارم میرم مسافرت دلم واسه همتون تنگ میشه بخصوص اونایی که خودشون میدونن ..... امیدوارم وبم رو تنها نذارین.......

خداحافظ

/ 45 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گنجشک کوچولو

خـوشـــ بــہ حــالــِ اونــآیـے کـہ ░ اونقــدر تــو دنیـــآے واقعـــے ســرشــوלּ شلـوغـــہ ▓ کـہ وقتـــ نــدآرלּ بیــآלּ ▒ تــو دنیـــآے مجـــآزے لعنتــــے

گنجشک کوچولو

مُتَنَفِرَمْ اَزْ اِنْسآטּْ هآیےْ کِهـ دیوآرِ بُلَنْدَتْ رآ مےْ بینَنْدْ ، ولےْ بهـ دُنْبآلِ هَمآטּْ آجُرِ لَق دیوآرَتْ هَسْتَنْدْ کِهـ . . . تُو رآ فُروْ بریزَنْدْ . . . تآ تُو رآ اِنْکآرْ کُنَنَدْ . . . وَ اَزْ رُویَتْ رَدْ شَوَنْدْ

گنجشک کوچولو

بیا ای دل کمی وارونه گردیم برای هم بیا دیوونه گردیم شب یلدا شده نزدیک ای دوست برای هم بیا هندونه گردیم شب یلدا مبارک[نیشخند]..[نیشخند]

گنجشک کوچولو

کــاش خـــُــدا از پشــت ابرها میومــد گوشــم رو مُحــکم میگــرفت و داد میــزد: آهــای بگیــر بشیـن اینقد غــُـر نزن! همینه که هسـت . . . بعــد یه چشــمک میزد و آروم تو گوشــم میگفــت : نگــران نباش ، خـُـودم دُرستـش میکنــم . . .

گنجشک کوچولو

بـہ پهـلـو میــ خوابمـ و پاهایمـ را בر شـكمـ جمعــ میكنمـ ، جنیـטּ گونــہ ! با ایـטּ امیــב كــہ فـرבا ، با طلوعــ آفتابــ متـولـב شومــ ... اما בر عجبمــ كـہ سالــ ـہاسـتــ بستــر ، ...مرا آبستنــ استـــ ! و منـــ ، گستاخانــہ טּَ سقـط میـ شومــ טּَ متولــב!

گنجشک کوچولو

دُخـتــَرَک تــَنـہـآ . . .ِ کــِنـار آن پــَنـجـَره مـُجـآور ؛ کــِﮧ چـَـنـدے بـود پـآیــیز نـَقـآشـے مـیشـُد ! دوسـت دآشـتــَלּ رآ دَرد مـیکـِشــید .!

گنجشک کوچولو

ב لــ ـــم " يـکـ کـوچــ ـﮧ ے " بـ ــטּ بستـــــ " ميـ ــפֿـواهـد و يـکـ " باراטּ " نـــم نـــم و يـ ـکـ " פֿــــבا " کـﮧ کـمـ ـے باهـم راه بــ ـرویــــم "هميـــטּ "....

گنجشک کوچولو

دیشب خدا را دیدم.... آن گوشه می گریست.... من نیز می گیریستم.... هر دو یک درد داشتیم.... " آدم ها "

گنجشک کوچولو

اين جا سرزمين واژگان واژگون است . اين جا گنج ، جنگ مي شود ... درمان ، نامرد ... قهقه ، هق هق ... اما دزد همان دزد است و درد همان درد !... به هركس كه مي نگرم در شكايت است. عجيب است پس شادي هاي اين دنيا از آن كيست ؟...!

گنجشک کوچولو

دوستان من،مثل گندمند! یعنی یک دنیابرکت ونعمت، نبودن شان،قحطی وگرسنگی است ومن چه خوشبختم که خوشه های طلائی گندم دراطرافم موج میزند مهربانى تان راقدر میدانم وآنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد . . . .[گل]